Halálbüntetés - konzervatív liberális szemmel

megmondoka.freeblog.hu/archives/2009/01/09/Vissza_a_halalbuntetest_Vissza_a_halalbuntetest/

Először is leszögezem, nem érdekel, van-e elrettentő hatása. Az igazságszolgáltatás kifejezés a nevében hordozza lényegét. Nem nevelni akar, hanem igazságot szolgáltatni azokkal szemben, akiket nem lehetett megnevelni. Nyilván azért ez nem ilyen nyers, lehet szőrözni azon, hogy szempont lehet a nevelés és a jó útra térítés is, de mégiscsak azaz alaphelyzet, hogy felnőtt, tetteikért felelős állampolgárok felett kell ítéletet hirdetni. Az ítélkezés része az, hogy valami bűn-e, az illető bűnös-e, s ha e két kérdésre a válasz igen, akkor mi azzal az arányos büntetés. Véleményem szerint ez a büntető jog lényege. Bosszú? "Csúnya" szóval, de igen, vagy legalábbis majdnem. A bosszú, vélt/valós sérelmekért véghezvitt igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás pedig a jogállami keretek között - melyben bizonyítják a bűnösséget - véghezvitt bosszú. Ennek keretében lehet élni a nevelés eszközével, vagy a kirekesztés eszközével, de az elvi lényeg, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy annak fejében, hogy lemondanak az önbíráskodásról az állam javára, igazságot, de legalábbis jogot szolgáltat nekik az állam.

Az arányosság

Helytállónak találom azt a halálbüntetéspárti érvelést, miszerint ha a gyilkost nem végzik ki, úgy az ő élete felértékelődik az áldozatéval szemben. Ez az üzenete ugyanis ténylegesen. Liberális polgártársaimnak előszeretettel szoktam párhuzamba állítani a halálbüntetést ellenzőket az abortuszpártakkal. Annál is inkább, hogy jobbára le is fedi egymást a két csoport. Az ő üzenetük a társadalom számára a következő: a nyilvánvalóan ártatlant ne védje az állam, hanem már egy egyén is elrendelhesse annak halálát alapvetően saját érdekei szerint, míg a bizonyítottan gyilkos élethez való jogát az állam köteles védeni. Ez az ördögi. Némi keresztényi utalással élve tudjuk, hogy az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva. Ha ez igaz, akkor ebben a rendszerben ez egy tökéletes megnyilvánulási formája.

A tévedés lehetősége

A halálbüntetés ellenzőinek méltányolható érve az, hogy az igazságszolgáltatás rendszere nem tévedhetetlen. Viszont ez már nem igazából jogfilozófiai, hanem jogtechnikai kérdés. Én végső soron azt is el tudom fogadni, hogy van halálbüntetés, de folytonosan, akár automatikusan kegyelmet kap az elítélt. Ha jól tudom, így van ez Belgiumban. (Nem írta alá az Emberi Jogok Európai Egyezményének vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyveit.) Még egy végre nem hajtott halálbüntetésnek is jobb üzenete van a társadalom számára, mint annak, ha nincs halálbüntetés. De más jogtechnikai eszközöket is be lehet építeni. Például beismerő vallomás nélkül ne lehessen végrehajtani. Vagy az áldozat hozzátartozója kegyelmet adhat stb.

Címkék: politika