Virágvasárnap

Nagyjából 1980 évvel ezelőtt az alábbi próféciák teljesedtek be:

Zak. 9,9 

Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.

Zakariás szavai beteljesülésük előtt majd' fél évezreddel hangzottak el.
 
Amikor Jézus a hét első napján (vasárnap) bevonult Jeruzsálembe szamár háton tette és a nép ünnepelte. A farizeusok ki is kezdték amiatt, hogy engedi ünnepeltetni magát.
 
Mát. 21,15-16
A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, a melyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, a kik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedének,És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
 
A zsoltár, ami ekkor Jézus szerint beteljesedett, Dávid zsoltárai közül az egyik. Dávid majd' ezer évvel Jézus előtt élt, és számos úgy nevezett messiási zsoltár kötődik hozzá.
 
Maga az esemény is előre meg volt jövendölve. Legalábbis bizonyos Dániel próféta könyvére alapuló számítások szerint egybeesik virágvasárnap az alábbiakkal.
 
Dán. 9,25-26/a
Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz.
 
Ha valakinek van kedve számolgasson. Persze évhetekkel tegye. Egy biztos, 69 évhét múlva tényleg kiirtatott a Messiás.
Dániel könyvéről sokan úgy tartják, hogy jelentős részben nem prófécia. Túl pontosan festi le néhol a történelmi eseményeket, így azt mondják, utólag írták le. Bizonyos helyekről nem tudjuk, hogy így van-e. Ám e részt már a Messiás-fejedelem megjelenése előtt is minden bizonnyal ismerték, így aligha utólagos munka. Azaz az események előtt legalább 500 évvel írattak le.